پنل اس ام اس مورد نیاز خود را انتخاب کنید

پس از انتخاب سامانه پیامک به بخش ثبت نام مراجعه و اطلاعات خود را وارد نمایید.
برنز

برنز

38000 تومان سالیانه
 • 1 خط اختصاصی هدیه
 • 1 300 پیامک هدیه
 • 1 بانک شماره موبایل کامل
 • 1 6 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • 1 وب سرویس و API
 • 1 پشتیبانی 24 ساعته
 • 1 20% امکانات پنل
 • 1 پیامکی 140 ریال
نقره ای

نقره ای

58000 تومان سالیانه
 • 1 خط اختصاصی هدیه
 • 1 300 پیامک هدیه
 • 1 بانک شماره موبایل کامل
 • 1 6 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • 1 وب سرویس و API
 • 1 پشتیبانی 24 ساعته
 • 1 20% امکانات پنل
 • 1 پیامکی 137ریال
طلایی

طلایی

198000 تومان سالیانه
 • 1 خط اختصاصی هدیه
 • 1 300 پیامک هدیه
 • 1 بانک شماره موبایل کامل
 • 1 6 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • 1 وب سرویس و API
 • 1 پشتیبانی 24 ساعته
 • 1 20% امکانات پنل
 • 1 پیامکی 133ریال
ویژه

ویژه

428000 تومان سالیانه
 • 1 خط اختصاصی هدیه
 • 1 300 پیامک هدیه
 • 1 بانک شماره موبایل کامل
 • 1 6 خط 8 رقمی ارسال انبوه
 • 1 وب سرویس و API
 • 1 پشتیبانی 24 ساعته
 • 1 20% امکانات پنل
 • 11 پیامکی 128ریال